School

School news

 

Viimeset viikot oon ollut pahvilaatikoiden ympäröimä. Ensin Santa Monicassa, nyt West Hollywoodissa. Aina kun saan jonkun laatikon purettua, uusi Amazon-tilaus tulee sisään. Tätä tää nyt on vähän aikaa. Muuton keskellä oon kuitenkin tunnollisesti hoitanut myös koulujuttuja.


Last weeks I’ve been surrounded by moving boxes. First in Santa Monica, now in West Hollywood. Whenever I’m able to unpack one box, another Amazon order comes in. This is what it will be for a little while. In the middle of this mess I’ve still handled my school.

 

 

Nyt ollaan noin puolessa välissä ensimmäisiä kursseja. Vihdoin tuntuu, että opiskelen oikeasti juttuja joista nautin ja joiden parissa haluan luoda uraa. Niille, jotka vasta eksyy tänne ensimmäistä kertaa, opiskelen siis UCLA Extensionissa Los Angelesissa graafisen suunnittelun alkeita sertifikaatti-ohjelmassa. Kyseessä ei siis oo maisteri- tai edes kandi-tason opinnot, vaan erillinen kurssiohjelma, jossa aloitetaan ihan alkeista. Valitsen jokaiselle opintojaksolle kurssit, jotka milloinkin haluan suorittaa ja nyt kesän aikana oon opiskellut muun muassa värien käyttöä, graafisen suunnittelun perusteita sekä InDesign-ohjelmaa. Ja oon niin innoissani näistä opinnoista. Opin joka viikko jotain uutta ja mielenkiintoista ja me tehdään joka viikon tehtävinä niin siistejä juttuja mistä on varmasti mulle hyötyä jatkossakin. Sen lisäks, että opin uusia työkaluja ja termejä, opin myös tosi paljon itsestäni, suunnittelijana ja ihmisenä. Joissain viikkotehtävissä meidän täytyy mennä tosi diippeihin juttuihin meidän omassa elämässä ja persoonassa ja tuoda niitä esille meidän työssä.


Now I’m about half way of the first courses. It finally feels like I’m studying things that I really enjoy and what I want to create a career with. For those who just now end up here, I study Design Communication Arts (aka graphic design) at UCLA Extension in Los Angeles. My studies are so called certificate program. Which means it’s not master’s or even bachelor’s studies, but a separate course program. For each quarter I choose the courses that I want to take and during this first quarter I’ve studied color methodologies, design fundamentals and InDesign program. And I’m so excited about these studies. Every week I learn something new and interesting and for the weekly assignments we’ve got so cool stuff to do that it will for sure help me in the future too. Besides learning new tools and terms, I’m learning a lot about myself too, as a designer and a person. With some assignments we’ve had to go to really deep stuff in our lives and personas and bring those up in our work.

 

 

Ehkä tärkein oppi tähän mennessä on ollut 80/20 sääntö. 80% graafisesta suunnittelusta luo ja ylläpitää kaupallista alaa muille eli on käytännössä mainontaa, 20% graafisesta suunnittelusta luo uusia metodeja ja uudelleen muotoilee työkaluja luodakseen ideologisesti yhtenäistä työtä eli on toisin sanoen taidetta. Se, kumpaan prosenttiin mä loppujen lopuksi päädyn, selvinnee vuosien mittaan.


Maybe the most important lesson so far has been the 80/20 rule. 80% of graphic design is creating and maintaining a commercial industry for others, basically being marketing, 20% of graphic design creates new methods and re-designs tools to create ideologically cohesive work, basically being art. Which per cent I will go in, I don’t know yet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation: I love my school

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.